ANHYDRITOVÉ PODLAHY


Kde pracovat s Anhydridem

Naše firma pracuje s Anhydritem v rodinných domech, bytových jednotkách, školách, tělocvičnách a hlavně tam kde není větší zatížení než 750kg/m2.
Anhydrit je možno použít i do koupelen a wc za předpokladu, že bude položena hydroizolace.

Anhydrit slouží jako podklad pro:
dlažby, parkety, plovoucí podlahy, lino,koberce atd.

 

Postup prací

pracujeme s polystyrenem tzv. podlahovým a ten je označen 100Z a 4000T.
Separační folie (PE-folie) nám zamezí úniku Anhydritové směsy, proto musíme fólii roztáhnout po celé délce i šířce.
Obvodová diletace - používáme krajový diletační pás abychom oddělily podlahu od zdiva.
Lití podlahy - povrch podlahy se čeří speciálními tyčemi tzv. (rádly) po celém povrchu, tak aby byla podlahy tvz. znivelovaná.

 

Objednávky podlahy

Objednávky podlahy
Pracujeme s betonárky které míchají Anhydritovou směs.Objednaný Anhydrit nám dovezou autodomíchávačem na určené místo, kde máme přistavené šnekové čerpadlo, které nám umožní pomocí hadic dostat směs do domu, bytových jednotek atd.
Směs je možno čerpat 180m na vzdálenost a 80m do výšky.

 

Proč používat Anhydrit

- je vhodný k podlahovému vytápění (dobrá tepelná vodivost)
- velmi rychlá pokládka
- denně jsme schopni položit až 1000m2
- vysoká pevnost v tlaku
- maximální zatížení 750kg/m2
- vysoká rovinatost s odchylkou cca 2mm